GRIFOLS

Grifology és una reflexió profunda sobre com funciona la innovació en Grifols. I una catalogació detallada dels seus resultats, sempre orientats a millorar la vida de les persones. Aquest projecte ha permès connectar el coneixement acumulat de Grifols a partir de l’anàlisi rigorós del seu arxiu històric; reforçar el seu posicionament com a empresa innovadora, tant cap a dins com cap a fora; compartir i divulgar aquest coneixement a  la societat en general d’una forma propera i comprensible a través de més de 500 pàgines en format digital.

Grifology: connecting innovation

Auditoria Creativa i d’Innovació

En què ha innovat Grifols? Com ho ha fet? Com ha impactat la innovació en el seu creixement empresarial i lideratge sectorial? Com ha evolucionat el seu sistema d’innovació? Com els ajuda conèixer el passat en el seu avenç cap al futur?

Aquestes són algunes de les preguntes a les que aquest projecte dona resposta. La fórmula utilitzada per fer-ho és el mètode Sapiensaplicat a l’arxiu històric de Grifols. Ordena i connecta el coneixement acumulat de la companyia amb una visió holística i sistèmica, amb la innovació com objecte d’estudi.

Grifology permet la comprensió i posa en valor els grans avenços aconseguits per la  companyia i que contribueixen a configurar el món dels medicaments derivats del plasma des del naixement mateix de la hematologia i la hemoteràpia. I ho fa des de la perspectiva de la innovació, volent comprendre el passat per avançar cap al futur.

També rendeix homenatge als visionaris de la família Grifols, que ho van fer possible mantenint el seu objectiu principal de millorar la salut i el benestar de les persones.

Aquest projecte aconsegueix dos objectius principals: d’una banda , reforça el posicionament de Grifols com a empresa innovadora a través de la difusió de continguts adreçats a la societat en general; i de l’altre, estimula l’orgull de marca i la cultura d’innovació en el sí de la companyia.