El Catàleg de Thinknovate

El catàleg de serveis de Thinknovate es desplega en quatre dimensions: Innovació, Gestió, Formació i Museístic-Expositiu.

Sapiens ens acompanya en la forma d’enfocar i desenvolupar els projectes. És una metodologia de reconegut valor diferencial i comprovats resultats i beneficis.

Els serveis que oferim ens permeten comprendre a les persones, els projectes, els sectors i les organitzacions per a les que treballem, enfrontant-nos a la creació i innovació d’una forma oberta,  lateral, però també sistemàtica i enfocada.

Innovació

Pla d’Innovació

Pla d’Innovació

La garantia d’una innovació eficaç, eficient i sostenible en el temps.

És una eina fonamental per la planificació i la presa de decisions relatives a l’activitat innovadora, alhora que garanteix l’alineació amb els objectius estratègics de l’organització.

A l’aplicar Sapiens en el desenvolupament del Pla d’Innovació integrem aspectes com l’anàlisi del passat i la situació actual, les tendències i previsions de futur, els condicionants, objectius estratègics, com funciona la innovació, projectes d’innovació, control i seguiment en el temps, pressupostos, etc.

Projectes pels que hem treballat:

Pla d’Innovació (Camps Estela)

Programa d’Innovació

Programa d’Innovació

Una visió holística i sistèmica de la innovació aplicada a les organitzacions.

En un entorn volàtil, incert, complex i ambigu como l’actual, un alt percentatge d’organitzacions ja han convertit la innovació en un eix molt important de la seva estratègia.

Els programes d’innovació de Thinknovate són el resultat d’aplicar Sapiens al món de la innovació. Estan especialment adreçats a pimes i permeten adquirir el coneixement i les eines necessàries per definir l’estratègia d’innovació més adequada per l’organització i  com implementar-la.

Projectes pels que hem treballat:

Programa IN/ON de Gestió d’Innovació per a empreses (ESADE)

Aprenentatges d’Innovació en elBulli

Aprenentatges d’Innovació en elBulli

Deconstruim i profunditzem en un cas d’èxit com elBullirestaurante, que ha estat objecte d’estudi de les escoles de negoci més prestigioses (ESADE, IESE, Harvard…).

Un cas tan singular com el de elBullirestaurante aporta molts aprenentatges sobre els que reflexionar. No existeix una fórmula màgica que expliqui els factors del seu èxit. Però sí es pot extrapolar elements i connectar-los amb un negoci o organització, ja sigui per innovar de forma disruptiva, per replantejar-se el model de negoci o per gestionar-ho d’una forma més eficient i sostenible en el temps.

Aquest programa permet conèixer en profunditat com una pime, sense pràcticament recursos, va ser capaç de revolucionar un sector i es va convertir en un referent mundial de la innovació disruptiva.

L’última milla de la Innovació

L’última milla de la Innovació

A qui, com i quan dirigir i comunicar les creacions que hem desenvolupat per a que esdevinguin innovacions.

Innovar implica que la creació és viable tècnica i econòmicament, i aporta valor a la societat. Per a que la idea creada i validada tècnicament s’introdueixi en el mercat d’una forma exitosa, precisa d’un pla de màrqueting, comunicació i comercial que relacioni tots els seus aspectes portant a l’èxit el projecte d’innovació.

Sapiens és necessari en la comprensió del coneixement del projecte, per escollir les tècniques i eines més adequades en aquests àmbits.

Auditoria Creativa i d’Innovació

Auditoria Creativa i d’Innovació

La nova tècnica per mesurar la creació i la innovació.

Es pot mesurar la creació i la innovació? Sí, es poden i s’han de mesurar, per detectar fortaleses i àrees de millora i prendre millors decisions. L’Auditoria Creativa i d’Innovació és la tècnica que utilitzem amb aquesta finalitat amb l’objectiu de millorar l’eficiència, la qualitat i la sostenibilitat de l’activitat innovadora.

Per arribar a l’Auditoria d’Innovació és fonamental disposar prèviament de l’arxiu d’innovació convenientment ordenat, classificat i catalogat.

Sapiens s’aplica en l’anàlisi previ a l’auditoria, així com en l’anàlisi del funcionament del procés d’innovació.

Projectes pels que hem treballat:

LABulligrafía (elBullifoundation)

Grifology (Grifols)

Auditoria creativa i d’Innovació (Prodigioso Volcán)

Auditoria creativa i d’innovació (AECOC)

Arxiu d’Innovació

Arxiu d’Innovació

L’arxiu imprescindible que tota empresa innovadora hauria de tenir.

És l’arxiu dels resultats d’innovació. Una eina digital que ordena, organitza i connecta el coneixement generat per l’organització o en un projecte determinat des de la perspectiva de la innovació. Aporta transparència, facilitat d’accés, escalabilitat, comprensió i perdurabilitat en el temps. Pot tenir múltiples aplicacions: desenvolupament de continguts web, continguts formatius o destinats a la difusió.

Sapiens ens orienta en l’ordenació i classificació del coneixement d’innovació existent, en el sector o en un àmbit o projecte concret, per crear categories taxonòmiques que s’ajustin a la necessitat del projecte.

Projectes per als que hem treballat:

LABulligrafía (elBullifoundation)

The Cabinet (Grifols)