El Catàleg de Thinknovate

El catàleg de serveis de Thinknovate es desplega en quatre dimensions: Innovació, Gestió, Formació i Museístic-Expositiu.

Sapiens ens acompanya en la forma d’enfocar i desenvolupar els projectes. És una metodologia de reconegut valor diferencial i comprovats resultats i beneficis.

Els serveis que oferim ens permeten comprendre a les persones, els projectes, els sectors i les organitzacions per a les que treballem, enfrontant-nos a la creació i innovació d’una forma oberta,  lateral, però també sistemàtica i enfocada.

Serveis

Projectes Sapiens

Projectes Sapiens

Investigació i estudi de projectes empresarials mitjançant l’aplicació de la metodologia Sapiens

Abordar els projectes amb Sapiens  permet  assolir una comprensió i un coneixement holístic i connectat que permetrà replantejar i desenvolupar els projectes d’una forma diferent a la convencional.

Qualsevol qüestió pot ser objecte de l’aplicació de la metodologia Sapiens.  Des d’un sector, un mercat, una empresa, un aspecte específic de l’empresa, un projecte… Tot allò que requereixi una mirada diferent per poder obtenir resultats diferents.

Projectes pels que hem treballat:

Sapiens del Food Delivery (AECOC)

Pla d’Innovació

Pla d’Innovació

La garantia d’una innovació eficaç, eficient i sostenible en el temps.

És una eina fonamental per la planificació i la presa de decisions relatives a l’activitat innovadora, alhora que garanteix l’alineació amb els objectius estratègics de l’organització.

A l’aplicar Sapiens en el desenvolupament del Pla d’Innovació integrem aspectes com l’anàlisi del passat i la situació actual, les tendències i previsions de futur, els condicionants, objectius estratègics, com funciona la innovació, projectes d’innovació, control i seguiment en el temps, pressupostos, etc.

Projectes pels que hem treballat:

Pla d’Innovació (Camps Estela)

Programa d’Innovació

Programa d’Innovació

Una visió holística i sistèmica de la innovació aplicada a les organitzacions.

En un entorn volàtil, incert, complex i ambigu como l’actual, un alt percentatge d’organitzacions ja han convertit la innovació en un eix molt important de la seva estratègia.

Els programes d’innovació de Thinknovate són el resultat d’aplicar Sapiens al món de la innovació. Estan especialment adreçats a pimes i permeten adquirir el coneixement i les eines necessàries per definir l’estratègia d’innovació més adequada per l’organització i  com implementar-la.

Projectes pels que hem treballat:

Programa IN/ON de Gestió d’Innovació per a empreses (ESADE)

Aprenentatges d’Innovació en elBulli

Aprenentatges d’Innovació en elBulli

Deconstruim i profunditzem en un cas d’èxit com elBullirestaurante, que ha estat objecte d’estudi de les escoles de negoci més prestigioses (ESADE, IESE, Harvard…).

Un cas tan singular com el de elBullirestaurante aporta molts aprenentatges sobre els que reflexionar. No existeix una fórmula màgica que expliqui els factors del seu èxit. Però sí es pot extrapolar elements i connectar-los amb un negoci o organització, ja sigui per innovar de forma disruptiva, per replantejar-se el model de negoci o per gestionar-ho d’una forma més eficient i sostenible en el temps.

Aquest programa permet conèixer en profunditat com una pime, sense pràcticament recursos, va ser capaç de revolucionar un sector i es va convertir en un referent mundial de la innovació disruptiva.

L’última milla de la Innovació

L’última milla de la Innovació

A qui, com i quan dirigir i comunicar les creacions que hem desenvolupat per a que esdevinguin innovacions.

Innovar implica que la creació és viable tècnica i econòmicament, i aporta valor a la societat. Per a que la idea creada i validada tècnicament s’introdueixi en el mercat d’una forma exitosa, precisa d’un pla de màrqueting, comunicació i comercial que relacioni tots els seus aspectes portant a l’èxit el projecte d’innovació.

Sapiens és necessari en la comprensió del coneixement del projecte, per escollir les tècniques i eines més adequades en aquests àmbits.

DIE – Document d’Identitat de l’Empresa

DIE – Document d’Identitat de l’Empresa

Una anàlisi estratègica express per a pimes que facilita el seu diagnòstic.

El DIE permet ordenar tota la informació rellevant de l’organització i reflexionar sobre els seus aspectes més crítics. És el document que resulta d’aplicar el Sapiens de l’empresa, obtenir les variables taxonòmiques de l’organització i identificar els gaps que han de solucionar-se.

Pot complementar-se amb sessions de treball amb els equips de l’empresa per aprofundir  i orientar-los cap a possibles solucions o plans estratègics i/o d’acció. I amb sessions de seguiment dels plans d’acció definits.

Projectes pels que hem treballat:

DIE en l’àrea de innovació (AECOC)

Pla de Màrqueting Estratègic

Pla de Màrqueting Estratègic

Per a un diagnòstic estratègic més profund i alineat amb els plans d’acció.

Un pla de màrqueting és una eina fonamental per a un diagnòstic estratègic més profund que ajudi a definir uns plans d’acció alineats a l’estratègia. Garanteix que els plans d’acció a curt termini estiguin alineats amb els objectius estratègics.

Introduïm Sapiens principalment en la fase d’anàlisi, amb una visió holística. En aquesta fase fixem els eixos estratègics diferencials de la companyia.

D’aquesta forma pot enfrontar millor el futur, adaptar-se contínuament a l’entorn i adquirir -o mantenir- els seus avantatges competitius.

Programa de l’Empresa

Programa de l’Empresa

Les claus per l’eficàcia, eficiència i sostenibilitat empresarial.

Els programes de gestió empresarial de Thinknovate són el resultat d’aplicar Sapiens a l’empresa. Estan especialment adreçats a pimes i permeten adquirir el coneixement i les eines necessàries, com el DIE, per disposar d’una millor visió estratègica i de gestió del negoci, amb l’objectiu de fer-ho més eficient i sostenible en el temps.

Podem fins i tot especialitzar el programa a un sector determinat, per a que sigui més proper i fàcilment aplicable per part de l’equip de treball.

Projectes pels que hem treballat:

Curs express de gestió i Campus Virtual en restauració (CaixaBank)

Taller Sapiens

Taller Sapiens

Per aprendre a aplicar la metodologia Sapiens en la teva organització.

Apropem aquesta metodologia als diferents líders i equips d’una organització a través de diferents eines, perquè puguin aplicar-ho en els projectes que desenvolupin i en la generació de continguts.

Les persones aconsegueixen conèixer millor com es desenvolupa la seva feina i realitzen un salt qualitatiu interdisciplinari, eficient i creatiu.

Projectes pels que hem treballat:

Taller Sapiens (Restaurant Ambivium)

Seminaris, Conferències i Jornades

Seminaris, Conferències i Jornades

Petites dosis de coneixement encapsulades en diferents formats per donar flexibilitat i aplicabilitat.

Els tallers, seminaris i conferències que oferim estimulen la creativitat en els grups de treball. Ajudem a les persones a aprendre a generar noves idees mitjançant eines i tècniques creatives, seleccionades i personalitzades per a cada cas. Comptem amb la presència de ments disruptives i perfils d’altres disciplines com filòsofs, científics o professionals del món de l’art, que afavoreixen l’enfocament interdisciplinari i aporten noves experiències des de la perspectiva més personal.

Projectes pels que hem treballat:

Taller d’Auditoria Creativa i d’Innovació (Prodigioso Volcán)

Seminari d’Innovació (Restaurant Ambivium)

Jornada inspiracional d’innovació (ACELLEC)

Conferència sobre les xarxes socials a la restauració (HIP 2023)

Pla de Negoci

Pla de Negoci

Per analitzar i planificar la implantació d’una oportunitat de negoci i que esdevingui un projecte rendible.

És la forma idònia d’identificar, descriure i analitzar una oportunitat de negoci determinada i examinar la seva viabilitat tècnica, econòmica i financera.

Apliquem Sapiens en el Pla de Negoci, amb l’objectiu de comprendre en profunditat l’oportunitat identificada i ser així més eficaç i eficients en el seu desenvolupament. Tant si ens trobem a l’inici d’una nova activitat empresarial, com en el llançament d’un nou producte o servei, en el desenvolupament d’un nou model de negoci, en l’entrada a un nou mercat geogràfic, etc.

Auditoria Creativa i d’Innovació

Auditoria Creativa i d’Innovació

La nova tècnica per mesurar la creació i la innovació.

Es pot mesurar la creació i la innovació? Sí, es poden i s’han de mesurar, per detectar fortaleses i àrees de millora i prendre millors decisions. L’Auditoria Creativa i d’Innovació és la tècnica que utilitzem amb aquesta finalitat amb l’objectiu de millorar l’eficiència, la qualitat i la sostenibilitat de l’activitat innovadora.

Per arribar a l’Auditoria d’Innovació és fonamental disposar prèviament de l’arxiu d’innovació convenientment ordenat, classificat i catalogat.

Sapiens s’aplica en l’anàlisi previ a l’auditoria, així com en l’anàlisi del funcionament del procés d’innovació.

Projectes pels que hem treballat:

LABulligrafía (elBullifoundation)

Grifology (Grifols)

Auditoria creativa i d’Innovació (Prodigioso Volcán)

Auditoria creativa i d’innovació (AECOC)

Arxiu d’Innovació

Arxiu d’Innovació

L’arxiu imprescindible que tota empresa innovadora hauria de tenir.

És l’arxiu dels resultats d’innovació. Una eina digital que ordena, organitza i connecta el coneixement generat per l’organització o en un projecte determinat des de la perspectiva de la innovació. Aporta transparència, facilitat d’accés, escalabilitat, comprensió i perdurabilitat en el temps. Pot tenir múltiples aplicacions: desenvolupament de continguts web, continguts formatius o destinats a la difusió.

Sapiens ens orienta en l’ordenació i classificació del coneixement d’innovació existent, en el sector o en un àmbit o projecte concret, per crear categories taxonòmiques que s’ajustin a la necessitat del projecte.

Projectes per als que hem treballat:

LABulligrafía (elBullifoundation)

The Cabinet (Grifols)

Exposicions

Exposicions

Un lloc on conèixer i comprendre el sentit de l’existència d’una organització i la seva aportació a la societat.

Col·laborem en el desenvolupament de projectes expositius – ja siguin permanents o temporals, físics, digitals o en qualsevol altre format – a través de l’aplicació de la metodologia Sapiens que ens determinarà la disposició dels continguts segons categories taxonòmiques.  Això significa que l’ordre i l’organització de la informació es realitzen sota un rigorós estudi de contenidor i contingut, tenint en compte el marc espai-temporal.

Projectes pels que hem treballat:

LABulligrafía on-line i off-line (elBullifoundation)

Museus corporatius

Museus corporatius

Qualsevol organització té la capacitat de generar cultura.

Utilitzem el llenguatge museogràfic i la metodologia Sapiens per apropar el coneixement i el llegat d’una companyia a la societat.

Una de les nostres apostes és la creació d’equipaments culturals en el marc de l’organització, integrant el llenguatge museogràfic amb l’objectiu d’arribar als seus públics i clients.