AECOC

L’aplicació de la metodologia Sapiens a l’activitat del menjar a domicili, food delivery en termes anglosaxons, ha permès investigar i comprendre aquest apassionant canal com mai abans s’havia fet, posant especial focus en la seva sostenibilitat, tant econòmica com social i mediambiental.

Amb el Sapiens del Food Delivery d’AECOC, l’Associació de Fabricants i Distribuïdors, s’ha fet un estudi que ha permès connectar i generar coneixement per compartir amb els socis de l’Associació, els sectors relacionats i la societat en general, a través d’activitats i serveis de valor afegit.

Sapiens del Food Delivery 

Projectes Sapiens

El food delivery és un ecosistema complex i molt dinàmic que està experimentant un creixement i una evolució accelerada i que impacta en diferents sectors econòmics. La informació sobre el food delivery es trobava molt dispersa i desagregada. L’aplicació de la metodologia Sapiens en aquest projecte ha permès analitzar i aprofundir des d’una perspectiva 360º i holística l’escenari actual i de futur.

El Sapiens del Food Delivery s’adreça a tots els agents d’aquest ecosistema del food delivery, des de les grans marques de restauració, distribució i fabricants, fins les plataformes tecnològiques, els emprenedors, start ups i pimes del sector. En aquest projecte podran trobar el coneixement acumulat d’aquesta activitat com no s’ha mostrat fins ara, així com els aspectes claus per la seva rendibilitat i sostenibilitat.

Aquest gran projecte d’investigació s’ha traduït en aplicacions molt útils per a tots els agents del sector, com un nou llibre de la Bullipedia, l’enciclopèdia de la gastronomia de elBullifoundation; una Calculadora de Food Delivery, una innovadora eina financera per ajudar a la presa de decisions o Jornades i sessions de formació, entre altres.