Els serveis que oferim ens permeten comprendre a les persones, els projectes, els sectors i les organitzacions per a les que treballem, enfrontant-nos a la creació i innovació d’una forma oberta,  lateral, però també sistemàtica i enfocada.

Gestió

Projectes Sapiens

Projectes Sapiens

Investigació i estudi de projectes empresarials mitjançant l’aplicació de la metodologia Sapiens

Abordar els projectes amb Sapiens  permet  assolir una comprensió i un coneixement holístic i connectat que permetrà replantejar i desenvolupar els projectes d’una forma diferent a la convencional.

Qualsevol qüestió pot ser objecte de l’aplicació de la metodologia Sapiens.  Des d’un sector, un mercat, una empresa, un aspecte específic de l’empresa, un projecte… Tot allò que requereixi una mirada diferent per poder obtenir resultats diferents.

Projectes pels que hem treballat:

Sapiens del Food Delivery (AECOC)

DIE – Document d’Identitat de l’Empresa

DIE – Document d’Identitat de l’Empresa

Una anàlisi estratègica express per a pimes que facilita el seu diagnòstic.

El DIE permet ordenar tota la informació rellevant de l’organització i reflexionar sobre els seus aspectes més crítics. És el document que resulta d’aplicar el Sapiens de l’empresa, obtenir les variables taxonòmiques de l’organització i identificar els gaps que han de solucionar-se.

Pot complementar-se amb sessions de treball amb els equips de l’empresa per aprofundir  i orientar-los cap a possibles solucions o plans estratègics i/o d’acció. I amb sessions de seguiment dels plans d’acció definits.

Projectes pels que hem treballat:

DIE en l’àrea de innovació (AECOC)

Pla de Màrqueting Estratègic

Pla de Màrqueting Estratègic

Per a un diagnòstic estratègic més profund i alineat amb els plans d’acció.

Un pla de màrqueting és una eina fonamental per a un diagnòstic estratègic més profund que ajudi a definir uns plans d’acció alineats a l’estratègia. Garanteix que els plans d’acció a curt termini estiguin alineats amb els objectius estratègics.

Introduïm Sapiens principalment en la fase d’anàlisi, amb una visió holística. En aquesta fase fixem els eixos estratègics diferencials de la companyia.

D’aquesta forma pot enfrontar millor el futur, adaptar-se contínuament a l’entorn i adquirir -o mantenir- els seus avantatges competitius.

Programa de l’Empresa

Programa de l’Empresa

Les claus per l’eficàcia, eficiència i sostenibilitat empresarial.

Els programes de gestió empresarial de Thinknovate són el resultat d’aplicar Sapiens a l’empresa. Estan especialment adreçats a pimes i permeten adquirir el coneixement i les eines necessàries, com el DIE, per disposar d’una millor visió estratègica i de gestió del negoci, amb l’objectiu de fer-ho més eficient i sostenible en el temps.

Podem fins i tot especialitzar el programa a un sector determinat, per a que sigui més proper i fàcilment aplicable per part de l’equip de treball.

Projectes pels que hem treballat:

Curs express de gestió i Campus Virtual en restauració (CaixaBank)

Pla de Negoci

Pla de Negoci

Per analitzar i planificar la implantació d’una oportunitat de negoci i que esdevingui un projecte rendible.

És la forma idònia d’identificar, descriure i analitzar una oportunitat de negoci determinada i examinar la seva viabilitat tècnica, econòmica i financera.

Apliquem Sapiens en el Pla de Negoci, amb l’objectiu de comprendre en profunditat l’oportunitat identificada i ser així més eficaç i eficients en el seu desenvolupament. Tant si ens trobem a l’inici d’una nova activitat empresarial, com en el llançament d’un nou producte o servei, en el desenvolupament d’un nou model de negoci, en l’entrada a un nou mercat geogràfic, etc.