Els serveis que oferim ens permeten comprendre a les persones, els projectes, els sectors i les organitzacions per a les que treballem, enfrontant-nos a la creació i innovació d’una forma oberta,  lateral, però també sistemàtica i enfocada.

Gestió

Apliquem Sapiens de forma estratègica a projectes organitzacionals per millorar la comprensió de les organitzacions i repercutir en una millor presa de decisions i eficiència en els resultats.

Hem desenvolupat una nova eina específica, el Document d’Identitat de l’Empresa (DIE), i treballem també des d’una nova perspectiva en documents convencionals com són Pla de Màrqueting Estratègic i el Pla de Negoci.

Projectes Sapiens

Investigació i estudi de projectes empresarials mitjançant l’aplicació de la metodologia Sapiens

Abordar els projectes amb Sapiens  permet  assolir una comprensió i un coneixement holístic i connectat que permetrà replantejar i desenvolupar els projectes d’una forma diferent a la convencional.

Qualsevol qüestió pot ser objecte de l’aplicació de la metodologia Sapiens.  Des d’un sector, un mercat, una empresa, un aspecte específic de l’empresa, un projecte… Tot allò que requereixi una mirada diferent per poder obtenir resultats diferents.

DIE – Document d’Identitat de l’Empresa

Una anàlisi estratègica express per a pimes que facilita el seu diagnòstic.

El DIE permet ordenar tota la informació rellevant de l’organització i reflexionar sobre els seus aspectes més crítics. És el document que resulta d’aplicar el Sapiens de l’empresa, obtenir les variables taxonòmiques de l’organització i identificar els gaps que han de solucionar-se.

Pot complementar-se amb sessions de treball amb els equips de l’empresa per aprofundir  i orientar-los cap a possibles solucions o plans estratègics i/o d’acció. I amb sessions de seguiment dels plans d’acció definits.

Imagen para representar SERVICIOS PLAN de márketing eSTRATEGICO

Pla de Màrqueting Estratègic

Per a un diagnòstic estratègic més profund i alineat amb els plans d’acció.

Un plan de marketing es una herramienta fundamental para un diagnóstico estratégico más profundo Un pla de màrqueting és una eina fonamental per a un diagnòstic estratègic més profund que ajudi a definir uns plans d’acció alineats a l’estratègia. Garanteix que els plans d’acció a curt termini estiguin alineats amb els objectius estratègics.

InIntroduïm Sapiens principalment en la fase d’anàlisi, amb una visió holística. En aquesta fase fixem els eixos estratègics diferencials de la companyia.

D’aquesta forma pot enfrontar millor el futur, adaptar-se contínuament a l’entorn i adquirir -o mantenir- els seus avantatges competitius.

SERVICIOS PROGRAMA EMPRESA

Programa de l’Empresa

Las claves para la eficacia, eficiencia y sostenibilidad empresarial.

Els programes de gestió empresarial de Thinknovate són el resultat d’aplicar Sapiens a l’empresa. Estan especialment adreçats a pimes i permeten adquirir el coneixement i les eines necessàries, com el DIE, per disposar d’una millor visió estratègica i de gestió del negoci, amb l’objectiu de fer-ho més eficient i sostenible en el temps.

Podem fins i tot especialitzar el programa a un sector determinat, per a que sigui més proper i fàcilment aplicable per part de l’equip de treball.

Projectes pels que hem treballat:

Curs express de gestió en restauració (CaixaBank)

CaixaBankLab Campus (CaixaBank)

Imagen participantes taller Sapiens

Tallers, Seminaris, Conferències

Petites dosis de coneixement encapsulades en diferents formats per donar flexibilitat i aplicabilitat.

Los talleres, seminarios y conferencias que ofrecemos estimulan la creatividad en los grupos de trabajo. Ayudamos a las personas a aprender a generar nuevas ideas mediante herramientas y técnicas Els tallers, seminaris i conferències que oferim estimulen la creativitat en els grups de treball. Ajudem a les persones a aprendre a generar noves idees mitjançant eines i tècniques creatives, seleccionades i personalitzades per a cada cas. Comptem amb la presència de ments disruptives i perfils d’altres disciplines com filòsofs, científics o professionals del món de l’art, que afavoreixen l’enfocament interdisciplinari i aporten noves experiències des de la perspectiva més personal.

Projectes per als que hem treballat:

Taller d’Auditoria Creativa i d’Innovació (Prodigioso Volcán)

Ordenador con SERVICIOS PLAN NEGOCIO

Pla de Negoci

Per analitzar i planificar la implantació d’una oportunitat de negoci i que esdevingui un projecte rendible.

És la forma idònia d’identificar, descriure i analitzar una oportunitat de negoci determinada i examinar la seva viabilitat tècnica, econòmica i financera.

Apliquem Sapiens en el Pla de Negoci, amb l’objectiu de comprendre en profunditat l’oportunitat identificada i ser així més eficaç i eficients en el seu desenvolupament. Tant si ens trobem a l’inici d’una nova activitat empresarial, com en el llançament d’un nou producte o servei, en el desenvolupament d’un nou model de negoci, en l’entrada a un nou mercat geogràfic, etc.Skip to content