Thinknovate & Sapiens: connectant el coneixement

Sapiens és una metodologia d’estudi, de recerca  i d’anàlisi orientada a obtenir informació, connectar-la i generar així nou coneixement.

Origen

Aquesta metodologia va néixer a elBullirestaurante de Ferran Adrià. Va sorgir de la voluntat de reflexionar sobre el que estaven fent. Els principis Sapiens que allà s’aplicaren, tot i que la metodologia encara no s’havia sistematitzat, van ser part de les claus del seu èxit.

“A elBullirestaurante sempre hem volgut comprendre.
Comprendre ens dona llibertat per crear”. Ferran Adrià

A posteriori, la metodologia Sapiens es va sistematitzar, es va conceptualitzar, es va desenvolupar i es va aplicar de forma intensiva en elBullifoundation. Fou un procés d’investigació, de recerca dels seus fonaments teòrics i de reflexió sobre l’experiència acumulada.

“La clau és connectar el coneixement. Si connectem el coneixement i el convertim en saviesa, podrem comprendre. I si comprenem, crearem i innovarem millor”. Ferran Adrià

Actitud Sapiens

Sapiens per percebre i comprendre el món. I també per repensar-ho.

Sapiens és el prisma a través del qual percebre i comprendre el món, una forma diferent de pensar i repensar-ho, amb una determinada actitud i una lògica diferent.

Accessible, senzill, per a tothom i per a tot. Apliquem aquest model en els fonaments, metodologies i procediments de Thinknovate perquè el coneixem i hem comprovat in situ la seva eficàcia i eficiència.

Imagen portada decoumentin Documenta

Visió holística

La cuina pot ser art? Es pot cuinar amb una actitud artística?

Una mirada global, desde todas las perspectivas posibles, permite descubrir aspectos nuevos, no convencionales, promoviendo el diálogo interdisciplinar.

Imagen plato The Soup

Qüestionar l’status quo

Per què la sopa ha de ser líquida?

Desaprendre per tornar a aprendre. Fer-nos preguntes i replantejar-nos tot amb una ment oberta, qüestionant les nostres pròpies creences.

ACTITUD SAPIENS ACTITUD CIENTIFICA

Rigor amb Actitud científica

Per què no existeixen les gelatines calentes? Què processos químics estan implicats?

Curiositat, observació constant i empirisme. La recerca permanent del “per què” de les coses, el pensament crític i el rigor en la investigació.

ACTITUD SAPIENS ORDENAR CONOCIMIENTO

Ordenar i connectar el coneixement en un context digital

Podem ordenar els recursos gastronòmics d’una forma que sigui útil i comprensible per al restaurador?

Classificar i crear taxonomies, així como consensuar un lèxic que ajudi a la comprensió.

Imágenes platos de elBulli

Eficiència en l’aplicació

1.846 innovacions gastronòmiques disruptives en 25 anys.

En cada projecte es defineix la profunditat de l’anàlisi segons els recursos i el temps disponible, sense renunciar al rigor i la qualitat.

Libros de Bullipedia

Evitar el dogmatisme

“La nostra missió és obrir camins i compartir, no donar lliçons”. Ferran Adrià

Les coses no són blanques o negres. La realitat admet una àmplia gamma de grisos.

Thinknovate + Sapiens

L’aplicació de Sapiens en les organitzacions i projectes poden respondre a diversos objectius: comprendre l’organització, crear categories taxonòmiques, gestionar i arxivar informació, com una meta-tècnica creativa o aplicar l’auditoria creativa i d’innovació, entre molts d’altres.

Partint de la metodologia originària, en Thinknovate hem creat una eina pròpia i exclusiva que ens facilita la seva aplicació en qualsevol projecte.

Els mètodes de Sapiens

Durant el procés de coneixement Sapiens descobrim cinc cares que hem d’investigar i comprendre. Són cares que estan connectades entre sí i formen part d’un mateix tot. Així, depenent de la perspectiva des de la que observem, obtenim una percepció i un coneixement diferents: