Thinknovate és la spin-off de elBullifoundation especialitzada en innovació i gestió, que apropa i aplica la metodologia Sapiens en l’àmbit empresarial.

Innovar implica dotar als projectes de noves perspectives i dimensions que aportin valor i sentit, sempre acompanyats d’una excel·lència en la gestió. Ho fem possible gràcies a la metodologia Sapiens, que integra noves tècniques i eines que desenvolupem i apliquem a la mida de cada negoci per a que es produeixi un impacte positiu.

La nostra experiència treballant al costat de Ferran Adrià a laFundació ens permet traslladar aquest coneixement a les persones i organitzacions, acompanyant-les i promovent de forma orgànica la innovació com a motor de canvi, per aconseguir nous i millors resultats.

Percebre per comprendre és el nostre principi. Comprendre per innovar és el nostre fi. Ens referim a una comprensió més enllà de l’intel·lectual, l’analític i el racional, que acull tots els matisos del sensorial, l’intuïtiu i l’emocional. Thinknovate uneix totes dues perspectives per obtenir una visió holística del negoci.

Serveis

Els serveis que oferim ens permeten comprendre a les persones, els projectes, els sectors i les organitzacions per a les que treballem, enfrontant-nos a la creació i innovació d’una forma oberta,  lateral, però també sistemàtica i enfocada.
SERVICIOS PROGRAMA EMPRESA

Formació

El domini de la metodologia Sapiens ens ha permet ordenar, connectar i comprendre profundament el coneixement, amb l’objectiu de compartir-lo per a que d’altres persones i organitzacions puguin aplicar-ho en el seu dia a dia. Hem desenvolupat programes, cursos, tallers i conferències, personalitzats segons el sector o àmbit d’activitat, aconseguint una major connexió i proximitat. També fem programes a mida (in company).

Gestió

Apliquem Sapiens de forma estratègica a projectes organitzacionals per millorar la comprensió de les organitzacions i repercutir en una millor presa de decisions i eficiència en els resultats. Hem desenvolupat una nova eina específica, el Document d’Identitat de l’Empresa (DIE), i treballem també des d’una nova perspectiva en documents convencionals com són Pla de Màrqueting Estratègic i el Pla de Negoci.

Imagen abstracta representando la sección SERVICIOS ARCHIVO INNOVACION

Innovació

Ordenar per a poder desordenar, desconnectar-se d’allò convencional per  a poder connectar amb noves perspectives, conceptualitzar a través del coneixement. Thinknovate disposa de tècniques i eines específiques que apliquen Sapiens a l’activitat creativa i d’innovació.

Museístic-Expositiu

Els museus i les exposicions en l’àmbit organitzacional són un mitjà per conservar i difondre el seu llegat, així com per mostrar i promocionar un determinat àmbit o tema relacionat amb la cultura d’empresa.   Mitjançant Sapiens i l’aplicació d’altres serveis com l’arxiu, la classificació taxonòmica i l’auditoria, transmetem el valor històric o cultural d’una organització a través d’un discurs diferent, únic, rellevant, amb sentit.

Sapiens

Sapiens és una metodologia d’estudi, d’investigació i d’anàlisi orientada a obtenir informació, connectar-la i generar així nou coneixement.

Aquesta metodologia va néixer a elBullirestaurante de Ferran Adrià. Va sorgir de la voluntat de reflexionar sobre el que estaven fent. Els principis Sapiens que allà es van aplicar, tot i que la metodologia encara no s’havia sistematitzat, van ser part de les claus del seu èxit.

Ferran Adrià con fondo abstracto

Casos d'èxit

La nostra dedicació absoluta als projectes en els que treballem ens obre les portes, no només a aportar valor i eines eficients i sostenibles a les organitzacions, sinó a integrar l’aprenentatge i continuar creixent.

Hem dut a terme projectes d’èxit amb empreses molt diverses. Us compartim alguns d’ells.

Els nostres clients

Aquestes són algunes de les organitzacions que ens han escollit per a desenvolupar  conjuntament els seus projectes d’innovació, gestió, formació o museístic-expositiu aplicant la metodologia Sapiens.