QUIENES SOMOS

VOLVER A LA HOME

Servicios

Els serveis que oferim ens permeten comprendre a les persones, els projectes, els sectors i les organitzacions per a les que treballem, enfrontant-nos a la creació i innovació d’una forma oberta,  lateral, però també sistemàtica i enfocada.

Formació

El domini de la metodologia Sapiens ens ha permet ordenar, connectar i comprendre profundament el coneixement, amb l’objectiu de compartir-lo per a que d’altres persones i organitzacions puguin aplicar-ho en el seu dia a dia. Hem desenvolupat programes, cursos, tallers i conferències, personalitzats segons el sector o àmbit d’activitat, aconseguint una major connexió i proximitat. També fem programes a mida (in company).

Gestió

Apliquem Sapiens de forma estratègica a projectes organitzacionals per millorar la comprensió de les organitzacions i repercutir en una millor presa de decisions i eficiència en els resultats. Hem desenvolupat una nova eina específica, el Document d’Identitat de l’Empresa (DIE), i treballem també des d’una nova perspectiva en documents convencionals com són Pla de Màrqueting Estratègic i el Pla de Negoci.

Innovació

Ordenar per a poder desordenar, desconnectar-se d’allò convencional per  a poder connectar amb noves perspectives, conceptualitzar a través del coneixement. Thinknovate disposa de tècniques i eines específiques que apliquen Sapiens a l’activitat creativa i d’innovació.

Museístic-Expositiu

Els museus i les exposicions en l’àmbit organitzacional són un mitjà per conservar i difondre el seu llegat, així com per mostrar i promocionar un determinat àmbit o tema relacionat amb la cultura d’empresa.   Mitjançant Sapiens i l’aplicació d’altres serveis com l’arxiu, la classificació taxonòmica i l’auditoria, transmetem el valor històric o cultural d’una organització a través d’un discurs diferent, únic, rellevant, amb sentit.

Sapiens

Casos de éxitos

La nostra dedicació absoluta als projectes en els que treballem ens obre les portes, no només a aportar valor i eines eficients i sostenibles a les organitzacions, sinó a integrar l’aprenentatge i continuar creixent.

Hem dut a terme projectes d’èxit amb empreses molt diverses. Us compartim alguns d’ells.

Nuestros clientes

Aquestes són algunes de les organitzacions que ens han escollit per a desenvolupar conjuntament els seus projectes d’innovació, gestió, formació o museístic-expositiu aplicant la metodologia Sapiens.