QUIENES SOMOS

VOLVER A LA HOME

Servicios

Els serveis que oferim ens permeten comprendre a les persones, els projectes, els sectors i les organitzacions per a les que treballem, enfrontant-nos a la creació i innovació d’una forma oberta,  lateral, però també sistemàtica i enfocada.
SERVICIOS PROGRAMA EMPRESA

Formació

El domini de la metodologia Sapiens ens ha permet ordenar, connectar i comprendre profundament el coneixement, amb l’objectiu de compartir-lo per a que d’altres persones i organitzacions puguin aplicar-ho en el seu dia a dia. Hem desenvolupat programes, cursos, tallers i conferències, personalitzats segons el sector o àmbit d’activitat, aconseguint una major connexió i proximitat. També fem programes a mida (in company).

Sílvia Sánchez presentando

Gestió

Apliquem Sapiens de forma estratègica a projectes organitzacionals per millorar la comprensió de les organitzacions i repercutir en una millor presa de decisions i eficiència en els resultats. Hem desenvolupat una nova eina específica, el Document d’Identitat de l’Empresa (DIE), i treballem també des d’una nova perspectiva en documents convencionals com són Pla de Màrqueting Estratègic i el Pla de Negoci.

Imagen abstracta representando la sección SERVICIOS ARCHIVO INNOVACION

Innovació

Ordenar per a poder desordenar, desconnectar-se d’allò convencional per  a poder connectar amb noves perspectives, conceptualitzar a través del coneixement. Thinknovate disposa de tècniques i eines específiques que apliquen Sapiens a l’activitat creativa i d’innovació.

Imagen de una exposición

Museístic-Expositiu

Els museus i les exposicions en l’àmbit organitzacional són un mitjà per conservar i difondre el seu llegat, així com per mostrar i promocionar un determinat àmbit o tema relacionat amb la cultura d’empresa.   Mitjançant Sapiens i l’aplicació d’altres serveis com l’arxiu, la classificació taxonòmica i l’auditoria, transmetem el valor històric o cultural d’una organització a través d’un discurs diferent, únic, rellevant, amb sentit.

Sapiens

Ferran Adrià con fondo abstracto

Casos de éxitos

La nostra dedicació absoluta als projectes en els que treballem ens obre les portes, no només a aportar valor i eines eficients i sostenibles a les organitzacions, sinó a integrar l’aprenentatge i continuar creixent.

Hem dut a terme projectes d’èxit amb empreses molt diverses. Us compartim alguns d’ells.

Nuestros clientes

Aquestes són algunes de les organitzacions que ens han escollit per a desenvolupar conjuntament els seus projectes d’innovació, gestió, formació o museístic-expositiu aplicant la metodologia Sapiens.

Logotipo AECOC
Logotipo de Caixabank
Logotipo de Caixabank
Logotipo de Caixabank
Skip to content